tittut
tittut

Torsdag 23 november kl 19.00
på Dockteatern Tittut, Lundagatan 33

ATT SPELA TEATER FÖR SMÅ BARN
– om att förädla scenkonsten, om glädjestunder och lärdomar.

I panelen:
Ingmari Tirén, grundare av Dockteatern Tittut
Sara Bexell, dockspelare Dockteatern Tittut
Sara Myrberg, konstnärlig ledare Teater Tre

Moderator:
Karin Helander – journalist, barnkulturforskare och professor i teatervetenskap.

Det kommer finnas möjlighet att ta del av Dockteatern Tittuts 40-årsbok: En ännu större liten teater
Den är skriven av Margareta Sörenson.

För anmälan se hemsidan www.dockteaterntittut.se

Grafikhuset