folk&kultur
folk&kultur

 

 

Den 6-9 februari arrangeras för andra gången Folk och kultur i Eskilstuna, ett kulturpolitiskt konvent i fyra dagar, fyllda av möten, seminarier, workshops, utställningar och föreställningar, med kulturpolitik i fokus. Upprop för den fria scenkonsten och #kulturdeklarationskåne står på programmet:

SCENKONST I HELA LANDET – HUR ÄR DET MÖJLIGT?

bild Uppropet

7 februari 2019

Tid: 13:00-14:00
Plats: Lokomotivet, Munktellstaden, Eskilstuna

Bakom kulisserna: Vem möjliggör att hela Sverige får ta del av en professionell scenkonst? Under seminariet diskuterar vi hur strukturerna ser ut och hur de borde utvecklas.

 

Medverkande:
Christer Nylander (L), ordförande i Kulturutskottet
Vasiliki Tsouplaki (V), ledamot i Kulturutskottet
Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare/koreograf, Embla dans & teater
Maria Gage, teaterkonsulent, Västmanlands Teater
Anders Lindberg, kulturarrangör, Tärna Bygdegårdsförening

Samtalsledare är Lis Hellström Sveningson,

Bakom Upprop för den fria scenkonsten står Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film. >>> Läs mer om Uppropet

Följ Upprop för den fria scenkonsten på Facebook här.

SKÅNSKT KULTURSTÖD INDRAGET #KULTURDEKLARATIONSKÅNE

 

skåne

7 februari 2019

Tid: 15:00-16:00
Plats: Lilla Scen, STIGA Arena, Munktellstaden, Eskilstuna

 

Den 10 januari 2019 beslutade kulturnämnden i Region Skåne om en neddragning av kulturbudgeten om ca 20 miljoner. En kulturnämnd som i årets kulturplan skriver att de vill främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor. Beslutet beskrivs som att ”pausa” ekonomiska medel. Det som sätts på paus är INTE pengar främst avsedda för tillfälliga bonusprojekt, utan 20 miljoner kronor som är en stor grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen. Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten. De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt.
– Vi vill att Region Skånes politiker tar ett ansvar för den samhällsutveckling man säger sig vilja nå.
// Nätverket för scenkonsten i Skåne

Medverkande:
Representanter från Nätverket för scenkonsten i Skåne, bestående av över 150 individer, grupper, föreningar, organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet.

Teatercentrum är en del av Nätverket för scenkonsten i Skåne och Upprop för den fria scenkonsten stödjer Kulturdeklaration Skåne.

>>> Läs mer om Kulturdeklaration Skåne

 

Folk och kultur arrangeras av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. >>> Läs mer om Folk och kultur

 

Grafikhuset