kulturradet_logo
kulturradet_logo
Kulturrådet har fördelat drygt 50 miljoner kronor i verksamhetsstöd 2016 till 56 fria aktörer inom scenkonst.  Bland de 56 aktörerna, inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck, återfinner vi 37 av Teatercentrums medlemmar.

Teater Kurage och Banditsagor hör till dem som, efter att tidigare haft produktionsstöd, beviljats verksamhetsstöd för första gången, för att de ”visat på en positiv och stadig konstnärlig utveckling och anses viktiga inom sina respektive områden”, skriver Kulturrådet i sitt pressmeddelande.

Kulturrådet har också ökat stödet till några aktörer som visat på konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck, bland vilka vi återfinner medlemmarna Pygméteatern, Lule Stassteater, Skuggteatern, Teater Jaguar och Teater Uno. Dessutom tilldelas Teater Trixter och Teater Tre tillfälligt ökade stöd för internationella samproduktioner, gästspel och utbyten.

Glädjande är också att läsa att Kulturrådet valt att göra en uppräkning motsvarande två procent som kompensation för pris- och löneökningar till de aktörer som beviljats samma belopp som föregående år. Detta borde givetvis vara en självklar praxis också för hela anslaget, som i dagsläget fortsätter att urholkas för varje år.

Hela Kulturrådets lista över Verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonstområdet teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck här.

Grafikhuset