kulturradet_logo
kulturradet_logo

Kulturrådet har fördelat 50 miljoner kronor i verksamhetsstöd för 2017 till 55 aktörer inom den fria scenkonsten, varav 35 teatrar hör till våra medlemmar.

Kulturrådet har ökat stödet till åtta mottagare som uppvisar konstnärlig utveckling inom sina olika uttryck, där ibland sex av våra medlemmar Banditsagor, Göteborgs Dramatiska, Skuggteatern, Teater 23, Teater De Vill och Teater Jaguar.

Det är givetvis ett glädjande besked att dessa teatrar får en ekonomisk förstärkning för sin verksamhet nästa år, men så länge det inte sker någon höjning av det totala anslaget innebär det oundvikligen att det också är ett antal teatrar som får ett lägre statligt anslag nästa år, eller inget alls. Merparten av de fria teatrarna med statligt verksamhetsanslag har i denna fördelning beviljats exakt samma summa som föregående år.

Det statliga verksamhetsbidraget till yrkesverksamma fria aktörer inom scenkonst (dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck) fördelas till aktörer med årlig kontinuerlig verksamhet. Ett oförändrat anslag innebär i realiteten mindre pengar i förhållande till de allmänna kostnadsökningar för en bibehållen verksamhet. T.ex. innebär det nya kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet en höjning av lönekostnaderna med 2,2 procent från 1 juni 2016 och från 1 april 2017 tillkommer en ännu okänd kostnad för en ny avtalsperiod.

I vårt Upprop för den fria scenkonsten är den första punkten fördubblade anslag:

”De statliga anslag som förmedlas genom Statens Kulturråd är en viktig grund för den fria scenkonsten. Dessa har från en redan låg nivå urholkats år från år, till exempel genom att inte räknas upp i takt med pris- och löneutvecklingen. Inför 2016 har de dessutom sänkts. Resultatet blir att redan kostnadseffektiva verksamheter pressas ytterligare, samtidigt som nya aktörer inte ges utrymme att växa och utvecklas.”

Läs mer om Upprop för den fria scenkonsten här.

Kulturrådets hela lista på verksamhetsstöd till fria aktörer inom scenkonst (dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck) finns här.

Grafikhuset