kulturradet_logo
kulturradet_logo

 

Kulturrådet höjer beslutade verksamhetsbidrag till fri scenkonst 2018.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en rejäl höjning av kulturbudgeten. Det innebär bland annat en ökning med totalt 115 miljoner kronor för det fria kulturlivet varav Kulturrådet får ytterligare 25 miljoner kronor att fördela till fria aktörer inom musik och scenkonst

Av de 25 miljonerna har Kulturrådet nu beslutat om en höjning med cirka 1,5 miljoner kronor till 55 fria aktörer inom scenkonsten som har fått verksamhetsbidrag för 2018, 35 av dessa är medlemmar i Teatercentrum. Kulturrådet har valt att ompröva verksamhetsbidragen för att fria aktörer inom teaterområdet ska kunna få del av satsningen redan nästa år.

- Att Kulturrådet väljer att förstärka grundfinansieringen och redan nu ompröva verksamhetsanslagen ser vi väldigt positivt på. Det är en ökning i rätt riktning för att bromsa in den urholkning som pågått länge, säger Teatercentrums ordförande Jenny Forslund.

Det nya beslutet ökar grundfinansieringen med tre procent för alla med verksamhetsbidrag 2018. Dessutom beviljas 1,2 miljoner kronor till sex nya projekt. Bland mottagarna finns aktörer inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck.

- Det ska bli spännande att se hur eller om något av den övriga förstärkningen till den fria scenkonsten kan komma våra medlemmar till gagn, säger Jenny Forslund.

>>> Mer om Kulturrådets beslut
>>> Hela listan med omprövade verksamhetsbidrag, första fördelningen 2018

Aktörer inom fri scenkonst som inte har verksamhetsbidrag från Kulturrådet har fortfarande möjlighet att söka projektbidrag för 2018. Ansökningsperioden är nu öppen och stänger den 23 januari 2018.

>>> Mer om projektbidrag 2018

Grafikhuset