institutet2
institutet2

”The One and the Many” spelas 26 – 27 april, Inkonst Malmö.

Varje gång du passerar en ”tiggare” på gatan syns motsättningen mellan ditt dagliga beteende och den liberala individens tanke om sig själv som ”en god människa”.

”The One and the Many” öppnar ett case: som detektiver lägger artisterna på scenen fram bevis, hör ett vittne, föreslår en dom. I en ny variant av en Brechtiansk teatertradition uppmanas du att hålla dig vaken och förbli kritisk i förhållande till vad som presenteras. Institutet undersöker hur intrånget av fattigdom i den västeuropeiska gatubilden utmanar medelklassens bild av sig själv som ”god” eller ”humanistisk”. I nära samarbete med ett par med romsk bakgrund öppnas en möjlighet till att inte bara utforska egna attityder och känslor gentemot lidande andra, utan även till att byta roller.

Men det orena och problematiska med konstnärer som bjuder in verkliga människor att exponeras på scenen triggar tolkningar bortom den enkla representationen av motstridiga intressen. Kan möjligen idén om lidande vara en konstruktion hos de priviligierade, ett bevis på deras bortträngda önskningar? Vi rör oss bortom skuld och cynism mot medkännande och en ivrighet att förstå mer om vad som hindrar politisk handling.

“All artists are alike. They dream of doing something that’s more social, more collaborative, and more real than art.” (Dan Graham)

Institutet är en turnerande svenskt teatergrupp med bas i Malmö och Berlin, som arbetar för att bygga internationella allianser inom samtida scenkonst med anspråk på utrymme för kritiskt tänkande och ett konstnärligt förhållningssätt till livet.

Koncept och konstnärlig ledning: Anders Carlsson | Regi, koreografi, scenografi, kostym, musik: Rasmus Slätis & Andriana Seecker | Dramaturgi och koordination: Johanna-Yasirra Kluhs | På scenen: Rasmus Slätis, Andriana Seecker, Cheresi Marcela, Lăcătus Luca Ioan | Teoretisk rådgivare: Kent Sjöström | Översättare: Catalin Marte | Producent: Kristian Anshelm | Foto: Karoliina Paasonen | Med stöd av: Kulturrådet & Albert Koechlin Stiftung | En samproduktion mellan Institutet & Südpol Luzern.

Läs mer om Institutet här!

Grafikhuset