TCO_logga
TCO_logga

Måndag den 18 november, kl. 18.00, hålls ett öppet möte på Dramatens Lilla scen om framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm.

Framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm

Under hösten har det nya ansökningsförfarandet för den fria scenkonsten lyfts och debatterats av berörda fria scener, ansvariga politiker och kulturförvaltningen i medierna. Hanteringen av ansökningarna har väckt starka reaktioner inom den fria scenkonsten. Så väl nya som etablerade scenkonstnärer anser att det nya ansökningsförfarandet inte är anpassat efter den verklighet som de verkar i. Även företrädare för institutionsteatrar runtom i Sverige har reagerat.

Vi vill bjuda in till ett öppet möte måndag den 18 november, kl. 18.00, på Dramatens Lilla scen, där företrädare för den fria professionella scenkonsten, Teatercentrum, Danscentrum, Dramatikerförbundet, scenkonstchefer och politiker med flera kan diskutera framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm.

Vi hoppas på ett konstruktivt samtal som leder till att såväl nya som etablerade fria scener och scenkonstnärer kan bedriva en långsiktig verksamhet, med konstnärlig frihet och transparens.

Program:
Inledning/Prolog: Anna Carlson, Teaterförbundet

Akt 1: 10-20 fria grupper redogör kort för sina tankar kring respektive verksamhets situation

Akt 2: Paneldiskussion med chefer från institutionsteatrar:
Klara är Anna Takanen, Linus Tunström och Carolina Frände

Akt 3: Kulturnämndens ledamöter är inbjudna att presentera sina kulturpolitiska visioner. S, V och MP har tackat ja. Vi väntar på besked från FP, M och C.

Grafikhuset