b-boy_manteatern
b-boy_manteatern

Fri teaterkonst hela tiden överallt – Statistik 2015
Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Nu är svaren för 2015 sammanställda.

Teatercentrums medlemmar är fria professionella teatrar, med verksamhet i hela landet och med en repertoar som täcker alla genrer för alla åldrar.

De 93 teatrar som var medlemmar i Teatercentrum under 2015 spelade c:a 12 700 föreställningar för en publik på c:a 805 000 personer. Tillsammans gav det arbetstillfällen för fler än 1 500 personer, i varierande omfattning, inom teaterns alla yrkesgrupper.

Vi fick svar från 76 av Teatercentrums 93 medlemsteatrar. Det ger en svarsfrekvens på c:a 82%. Därmed kan vi inte presentera en exakt redogörelse för hur det ser ut för den fria teatern i Sverige. Antal premiärer, föreställningar och anställda skiljer sig åt mellan de olika teatrarna och den totala statistiken beror på vilka av våra medlemsteatrar som har svarat på våra frågor. Om flera stora teatrar med många föreställningar och därmed höga publiksiffror inte har svarat kommer det att ge lägre totalsiffror i vår sammanställning. Men vi kan se att det är en relativt representativ blandning av teatrar som har svarat.

Välkommen att ta del av hela sammanställningen här: Teatercentrum Statistik 2015

Mål och medel i obalans
Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra till att stärka engagemang och gemenskap i samhället, lokalt, regionalt och nationellt. De fria teatrarna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en viktig roll i detta arbete. Fria teatrar spelar redan en avgörande roll för att barn, unga och vuxna i hela landet ska få tillgång till professionell teater och närhet till ett levande kulturliv. Det är verksamheter som väsentligt bidrar till att uppfylla många politiska mål, inte enbart de kulturpolitisk.

Denna positiva kraft står i skarp kontrast till de fria teatrarnas villkor. Det handlar ofrånkomligen om pengar, men också om den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Läget är ansträngt för de flesta fria teatrar och en bidragande orsak är att det offentliga stödet inte ligger i nivå med verksamheternas faktiska behov, samtidigt som arrangörsstöden urholkas runt om i landet. Regeringens förslag till prioriteringar på kulturområdet  missar även i år den fria scenkonstens betydelse för ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet för fler.

Om detta handlar vårt Upprop för den fria scenkonsten, där Teatercentrum, Danscentrum och Teaterförbundet lyfter fram fem punkter för förbättrade villkor för den fria scenkonstens fortlevnad och långsiktiga utveckling:

  1. Fördubbla anslagen
  2. Värna den konstnärliga friheten
  3. Scenkonst till alla barn och unga
  4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
  5. Förbättra yrkesvillkoren

 

KONTAKT angående statistikmaterialet:
Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen: 070 555 41 86

KONTAKT angående Upprop för den fria scenkonsten:
Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum: 073-803 94 93

(Bild från Månteaterns föreställning B_BOY)

Grafikhuset