TC Vimpelremsa Webb
TC Vimpelremsa Webb

Ridå upp! är en inspirationsdag för scenkonst i skolan
av Riksteatern Västerbotten.

Anmälan till dagen ger producenter möjlighet att presentera föreställningar under
Mötesplats 7 minuter – en programpunkt för turnerande utbud 2017
i samarbete med Teatercentrum Norra.

 

I samband med Scenkonstdagar´16 i Umeå arrangerar Riksteatern Västerbotten en inspirationsdag om scenkonst i skolan. På eftermiddagen har vi med gemensam ansträngning skapat ett utrymme om 90 minuter till utbudspresentationer för aktuella barn- och ungproduktioner tillgängliga för turné 2017.

RIDÅ UPP!
PRELIMINÄRT PROGRAM

9.15 Incheckning med kaffe
Umeå Folkets Hus, lokal Freja

10.00 Inledning

10.15 Föreläsning: ”Skådespelaren och den unga publiken”
Av och med Niklas Hald
Umeå Folkets Hus, lokal Loke

12.00 Lunch med soppsamtal
På Kulturcentrum för barn & unga

13.30 Föreställning: ”Skimrande vattnet”
Av och med Riksteatern (målgrupp mellanstadiet)
Umeå Folkets Hus, lokal Studion

14.30 Fika
Umeå Folkets Hus, lokal Freja

15.00 Valbart program:

a, Arrangörsperspektiv Mötesplats 7 minuter
Ta del av aktuella barn och ungdomsteaterproduktioner tillgängliga för turné 2017.
Ett samarrangemang med Teatercentrum Norra.
Umeå Folkets Hus, lokal Freja

b, Pedagogiskt perspektiv En väv av tecken – Anna Berg
Dramaturg Anna Berg presenterar metoder och tankegångar kring hur ett fördjupat samtal med barn kan skapas i klassrummet kopplat till en konstupplevelse.
Umeå Folkets Hus, lokal Loke

16.30 Dagen avrundas

Ridå upp! arrangeras av Riksteatern Västerbotten

I samarbete med Riksteatern, Riksteatern Jämtland Härjedalen, Riksteatern Norrbotten, Kulturcentrum för barn och unga i Umeå, Sensus i Umeå och Teatercentrum Norra.

Med stöd av Riksteatern.

DELTAGARAVGIFT
380 kr inkl. lunch på Umeå Folkets Hus
Faktureras i efterhand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 31 OKTOBER 2016

ANMÄLAN
Vem ska anmäla sig? Alla som önskar delta i dagen, åhörare och/eller scenkonstproducenter som önskar göra en presentation under Mötesplats 7 minuter. Deltagaravgiften är densamma oavsett vilken roll deltagare har.
Ange i anmälningsblanketten om du vill presentera scenkonst under Mötesplats 7 minuter.

Mer information och anmälan via länk till Riksteatern Västerbotten.

INFO
Christina Degerström, verksamhetsledare
070-282 65 60
christina.degerstrom@teatercentrum.se

Grafikhuset