Skuggteatern: Åskådaren - Commercial
Skuggteatern: Åskådaren - Commercial

FOTO: Thomas Ivarsson. Skuggteatern: Åskådaren 

 

FRIKTIONSKRAFT

KOMPETENSLYFT OCH KUNSKAPSINJEKTION FÖR ÖKAD MÅNGFALD I DEN FRIA TEATERKONSTEN

Teatercentrum får 1,1 miljoner kronor i projektstöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse för att öka mångfalden inom den fria teaterkonsten.
Inom projektet Friktionskraft ska fria teatrar få tillgång till enkla verktyg för att arbeta med mångfald vad gäller såväl vad som spelas på scenen, vem som står på scenen, vem som arbetar bakom den och vilka som sitter i publiken. Genom detta projekt kan Teatercentrum bidra till ett inkluderande, tillgängligt och brett teaterutbud. Vi är stolta över att stödja denna satsning, säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 

Friktionskraft har sin utgångspunkt i Teatercentrums Mångfaldspolicy, som antogs av Teatercentrums medlemmar vid Riksdeltagarmöte 2015, för ett medvetet normkritiskt och normkreativt arbete i verksamheternas alla delar.

Projektet Friktionskraft innebär ett kompetenslyft och en kunskapsinjektion till fria teatrar i hela landet, i en koncentration som Teatercentrum annars saknar resurser till. Med stödet från PostkodLotteriets Kulturstiftelse kan vi genomföra likvärdiga aktiviteter, seminarier, workshops etc, i fyra regioner och öka förutsättningarna för att fler ska ha möjlighet att delta.

Flera av Teatercentrums medlemsteatrar arbetar redan med mångfaldsfrågor och har i vissa avseenden också varit pionjärer på området. Denna kompetens och erfarenhet ska tas tillvara och spridas vidare till fler fria teatrar och övriga inom branschen. Projektet ska erbjuda teatrarna möjlighet att tillsammans med kollegor pröva verktyg och metoder för förändringsarbete och verksamhetsutveckling med mångfaldsperspektiv, som fungerar inom ramarna för deras befintliga resurser. Därigenom sänks trösklarna till nya arbetssätt och deltagare över hela landet får gemensamma kunskapsreferenser som stärker den fortsatta diskussionen och utvecklingen inom branschen.

Projektet ska också ge Teatercentrum som organisation förutsättningar att fortsättningsvis, inom den ordinarie verksamheten, kontinuerligt kunna erbjuda kompetensutveckling och stöd i mångfaldsfrågor till sina medlemmar.

Vi vill skapa ett gemensamt incitament för ett långsiktigt mångfaldsarbete bland våra medlemmar, de fria teatrarna, med syfte att utveckla scenkonstens konstnärliga innehåll och uttryck. Tillsammans med branschkollegor, teaterföreningar och andra arrangörer kan vi bidra till en inkluderande och mångfaldigad scenkonstutveckling i Sverige, säger Teatercentrums ordförande Jenny Forslund.


I kontaktytan mellan olikheter uppstår friktionskraft och arbete kan omvandlas till värme. I det konstnärliga arbetet är det friktionskraften i en specifik företeelse, ett beteende eller ämne som skapar dramatiken, men i gestaltning, arbete och relationer tenderar välbekanta normer och stereotyper att dominera. Valet faller ofta på det redan kända i strävan efter att få en så friktionsfri organisation och vänkrets som möjligt, men därmed ökar också risken för att förlora riktning när omvärlden förändras. Utan friktion är det svårt att röra sig.

Med Friktionskraft förstärker vi den fria teaterkonstens rörelse i nya riktningar!

Kontakt:
Jenny Forslund, ordförande
Telefon: 073-803 94 93
E-post: jenny.forslund@teatercentrum.se

Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare
Telefon: 0707 17 87 30
E-post: lena.gustafsson@teatercentrum.se

Löpande information om Friktionskraft kommer att publiceras på Teatercentrums hemsida här.

Med stöd från:

Kulturstiftelsen_cmyk_NY kopia

Grafikhuset