clownronden
clownronden

Statistik 2014

Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Nu är svaren för 2014 sammanställda.

Vi kan se att de 83 teatrar som var medlemmar i Teatercentrum under 2014 spelade c:a 11 142 föreställningar för en publik på c:a 688 455 personer. Därmed kan vi konstatera att man spelade c:a 142 fler föreställningar 2014 i jämförelse med 2013.

Vi fick svar från 53 av Teatercentrums 83 medlemsteatrar. Det ger en svarsfrekvens på c:a 64%. Därmed kan vi inte presentera en exakt redogörelse för hur det ser ut för den fria teatern i Sverige. Antal premiärer, föreställningar och anställda skiljer sig åt mellan de olika teatrarna och den totala statistiken beror på vilka av våra medlemsteatrar som har svarat på våra frågor. Om flera stora teatrar med många föreställningar och därmed höga publiksiffror inte har svarat kommer det att ge lägre totalsiffror i vår sammanställning. Men vi kan se att det är en relativt representativ blandning av teatrar som har svarat.

Välkommen att ta del av hela sammanställningen här: Teatercentrum Statistik 2014!

För frågor om materialet, vänligen kontakta Lars Dahlqvist, verksamhetsledare Södra regionen. Kontaktuppgifter hittar du här.

(På bilden syns Clownronden)

 

 

Grafikhuset